Ārādhanā

From Hindupedia, the Hindu Encyclopedia

By Jit Majumdar

Sometimes transliterated as: Aradhana, ArAdhanA, AAraadhanaa


worship, adoration, prayer.