Nyāsa

From Hindupedia, the Hindu Encyclopedia
Revision as of 09:19, 12 October 2014 by HindupediaSysop (Talk | contribs) (upload missing article from Harshananda)

By Swami Harshananda

Sometimes transliterated as: Nyasa, NyAsa, Nyaasa


nyāsa (‘to deposit’)

See TANTRAS.


References

  • The Concise Encyclopedia of Hinduism, Swami Harshananda, Ram Krishna Math, Bangalore

OLD CONTENT

nyāsa (‘to deposit’) See TANTRAS.