Aşţatārā

From Hindupedia, the Hindu Encyclopedia

By Jit Majumdar


  1. the eight Tāras
  2. the eight forms or manifestations of Tāra, the second of the ten Mahāvidyās, namely: Tārā, Ugrā, Mahogrā, Vajrā (alternately Kalā), Kālī, Sarasvatī, Kameśvarī and Cāmundā (T. Śāstra).